Do podstawowych rodzajów dofinansowania zalicza się dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jest to rodzaj różnorakich dotacji, jakie są przydzielane na realizację potrzebnych z publicznego głównie punktu widzenia zadań i projektów. Są to przykładowo dotacje, które są przyznawane na współfinansowanie konkretnych projektów na podstawie wniosków, jakie są składane przez ubiegających się o dofinansowanie. Można także mówić o takich typach finansowania http://healthandfitness.pl z budżetu unijnego, które wiążą się z zamówieniami publicznymi wręczanymi w ramach składania ofert, na przykład na zakup produktów czy usług określonego rodzaju.

Tego typu środki pieniężne mogą być przekazywane takim jednostkom chociażby, jak wszelkim organizacjom pozarządowym. Wystarczy w tym celu zrealizować wszelkie odgórnie narzucone formalności czyli wypełnić i złożyć wniosek. Wniosek powinien dotyczyć ściśle określonego programu.

Related Posts