Subwencja jest to słowo, które etymologicznie pochodzi z języka łacińskiego i dokładnie rozumie się je jako zapomogę. Jest  to przede wszystkim dofinansowanie, które stanowi bezzwrotną pomoc finansową, jaka przydzielana jest jednostkom, jakie stanowić mogą rozliczne podmioty, Mowa w tym przypadku o pomocy finansowej, która jest kompletnie  nieodpłatna. Generalnie w grę wchodzą takowe dofinasowania, gdy mowa o realizacji projektów przez jednostki https://sklepswanson.pl/pl/c/Aliness-Medicaline/59 samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, osoby fizyczne oraz prywatne przedsiębiorstwa. Celem przyznawania tychże środków pieniężnych jest zwłaszcza chęć uzyskania poparcia dla działalności realizowanych w ramach danego zadania.

Warto wiedzieć, że subwencja wcale nie jest dosłownie dotacją, a często jest ona z dotacją utożsamiana. Różnica tkwi tu w tym, że subwencja ma charakter prawnego roszczenia.

Zobacz stronę autora: blachy aluminiowe frezowane

Related Posts