W ramach zarówno środków wydzielanych przez państwo, jak także i form pomocy finansowej świadczonej przez Unię Europejską. Jest to rodzaj tłumacz języka francuskiego dotacji, które są przekazywane w ramach dotacji celowych na cel realizowania zadań  indywidualny, odrębnych, własnych zgłaszanych przez pojedyncze jednostki czy też firmy. Mowa tu o tym, że takowe dofinansowanie powinno być maksymalnie na poziomie osiemdziesiąt procent kosztów, jakie wiążą się z realizowaniem tychże zadań.

Warto wiedzieć, że wszystko to jest regulowane przepisami prawnymi, jakie ujęte są w konstytucji Rzeczypospolitej.

Related Posts