Wydziela się rodzaj dotacji , które są dotacjami celowymi przekazanymi na własne zadania. Można mówić o zadaniach własnych JST takich jak przykładowo oświata, remonty dróg, obiektów publicznych itd. Dodatkowo można także mówić o zadaniach opakowania jednorazowe wrocław realizowanych przez administrację rządową administracji samorządowej.

Generalnie warto też podkreślić, że ten pierwszy rodzaj dotacji, a więc na zadania własne a nie zlecone uzyskuje się wyłącznie częściowe dofinansowanie czyli do pięćdziesięciu procent wartości łącznych kosztów.

Related Posts