Dotacje celowe – cechy

Dotacje celowe są to formy dofinansowania, które wyróżniają się kilkoma charakterystycznymi cechami. Jest to dotacja celowa, jaka jest przekazywana z rozmaitych budżetów. Są to pieniądze wręczane wnioskodawcom na przykład z puli finansowej państwowej, jak także i z budżetów samorządowych, na przykład z Funduszu Pracy, z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z Narodowej Fundacji Środowiska i Gospodarki Wodnej itd.

Kolejna cecha charakteryzowanych tu dotacji celowych tanie tulejowanie cylindrów motocyklowych to to, iż podlegają one zwrotowi, a także ich specyfika przeznaczenia – jest to dofinansowanie na określone cele. Muszą być wydane na to, co zostało określone we wniosku i na co konkretnie zostały przekazane z danego budżetu . Inaczej wnioskodawca nie dość, że będzie musiał dotacje zwrócić, to jeszcze dodatkowo poniesie karę.

Cechą tych dotacji jest także uznaniowość oraz można mówić o celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.

Zobacz stronę autora: porównanie ubezpieczenia oc

Related Posts