Dotacje na administracje z zakresu administracji rzadowej

Dotacje celowe to między innymi dotacje z zakresu administracji rządowej. Są to takie środki pieniężne, które przeznaczane są jako dofinansowanie częściowe bądź pełne na rzecz realizacji zadań dotyczących administracji rządowej. Są to także wielokrotnie takie zadania, które zleca się jednostkom samorządu terytorialnego.

W tym przypadku jednakże bardzo istotne jest trzymanie się regulacji prawnych, które są ujęte w konkretnych ustawach prawnych. Co do kwot natomiast, jakie są przeznaczane na realizację określonych koncepcji i projektów dotyczących administracji rządowej, to są one określane zgodnie z obowiązującymi zasadami, jakie są ujęte w budżecie krajowym. Warto także dodać, że jest to kwota, jaka zostaje ustalona przez dysponentów.

Jak wynika z regulacji prawnych a dokładniej z artykułu 166 Ustawy 2 Konstytucji RP prawo dopuszcza wykonywanie innych zadań publicznych jednostkom samorządu terytorialnego, ale tylko w takich przypadkach, kiedy to jest uzasadnione na podstawie konkretnych potrzeb krajowych.

Related Posts