Pod pojęciem dywidendy rozumie się charakterystyczne świadczenie finansowe stanowiące fragment zysku netto wyliczany po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jest to część zysku, jaka jest uzyskiwana przez spółkę różnego typu w danym okresie, to jest w danym roku. Walne zgromadzenie przeznacza do wypłaty jej udziałowcom oraz akcjonariuszom.

Warto wspomnieć o tym, że dywidenda jest wypłacana tylko za rok, w jakim został wypracowany dany zysk.

Related Posts