Spośród rozlicznych rodzajów szeroko występujących obecnie form wsparcia pieniężnego zwanych dofinansowaniem warto wyszczególnić między innymi dotacje celowe. Dotacje celowe są to środki jakie są przeznaczone na szereg rozmaitych działań. Po pierwsze można poprzez nie realizować zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania, jakie są zlecane jednostkom samorządu terytorialnego na mocy obowiązujących drzwi zewnętrzne gdynia przepisów prawnych, które uwzględnione i ujęte są w ustawach.

Ogólnie warto także dostrzec, że dotacjami celowymi rozumie się dofinansowanie i środki finansowe, jakie mają pójść także na opłacanie realizacji i wdrażania takich zadań, które są objęte mecenatem państwa. Chodzi w tym przypadku przede wszystkim o zadania kulturalne. Są one natomiast realizowane przez inne jednostki niż jednostki samorządu terytorialnego. Kolejny aspekt to finansowanie w całości bądź częstsze – dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Warto także wspomnieć o finansowaniu bądź dofinansowaniu projektów wynikających z zadań agencji wykonawczych. Nie bez znaczenia są także finansowania kosztów realizacji inwestycji oraz zadań jakie są wykonywane poprzez zlecenia organizacji pozarządowych. Do tego dochodzą również dopłaty finansowe do kredytów bankowych, a w zasadzie do ich oprocentowania.

Warto też wspomnieć o dofinansowaniu projektów pomocy technicznej, do których przydzielane są środki z zakresu Unii Europejskiej a także o realizacji rozlicznych koncepcji finansowych z zastosowaniem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, jakie nie są objęte zwrotem.

Related Posts