close

Subwencja

Subwencja jest to słowo, które etymologicznie pochodzi z języka łacińskiego i dokładnie rozumie się je jako zapomogę. Jest  @$_SESSION['links']['text_2'];[/insert_php] to przede wszystkim dofinansowanie, które stanowi bezzwrotną pom...

Jak się reklamować

Jeżeli szukasz sposobu na to, aby właściwie rozpowszechnić prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, koniecznie powinieneś postawić na stosowną reklamę. W tym celu bardzo ważne jest obranie odpowiednich kroków przybliżających ci...

Dotacje na zadania wlasne

W ramach zarówno środków wydzielanych przez państwo, jak także i form pomocy finans...

Katalogi branżowe

Do popularnych form reklamowych na dziś dzień zalicza się między innymi katalogi branżowe. Są...

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Do podstawowych rodzajów dofinansowania zalicza się dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jest...

Wyplata dywidendy

Pod pojęciem dywidendy rozumie się charakterystyczne świadczenie finansowe stanowiące fragment z...