close

Subwencja

Subwencja jest to słowo, które etymologicznie pochodzi z języka łacińskiego i dokładnie rozumie się je jako zapomogę. Jest to przede wszystkim dofinansowanie, które stanowi bezzwrotną pomoc finansową, jaka przydzielana jest jednostkom,...

Jak się reklamować

Jeżeli szukasz sposobu na to, aby właściwie rozpowszechnić prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, koniecznie powinieneś postawić na stosowną reklamę. W tym celu bardzo ważne jest obranie odpowiednich kroków przybliżających ci...

Dotacje na zadania wlasne

W ramach zarówno środków wydzielanych przez państwo, jak także i form pomocy finans...

Katalogi branżowe

Do popularnych form reklamowych na dziś dzień zalicza się między innymi katalogi branżowe. Są...

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Do podstawowych rodzajów dofinansowania zalicza się dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jest...

Wyplata dywidendy

Pod pojęciem dywidendy rozumie się charakterystyczne świadczenie finansowe stanowiące fragment z...