close

Tomasz

29 posts
All posts by Tomasz

Rodzaje dotacji celowych

Wydziela się rodzaj dotacji , które są dotacjami celowymi przekazanymi na własne zadania. ...

Dotacje – definicja

Pojęcie dotacji to nic innego jak nieodpłatna pomoc finansowa, która została wręczona na ...

Dotacje

Spośród szeregu rozlicznych rodzajów form dofinansowania, jakie można dzisiaj uzysk...

Absolwent agrobiznesu

Kiedy skończysz studia z zakresu szerokiego kierunku interdyscyplinarnego, jakim jest agrobiznes, ...