close

Rodzaje dotacji celowych

Wydziela się rodzaj dotacji , które są dotacjami celowymi przekazanymi na własne zadania. Można mówić o zadaniach własnych JST takich jak przykładowo oświata, remonty dróg, obiektów publicznych itd. Dodatkowo można także ...

Dotacje celowe – cechy

Dotacje celowe są to formy dofinansowania, które wyróżniają się kilkoma charakterystycznymi cechami. Jest to dotacja celowa, jaka jest przekazywana z rozmaitych budżetów. Są to pieniądze wręczane wnioskodawcom na przykład z puli...

Dywidendy

Dywidenda jest to charakterystyczny rodzaj rozmaitych dochodów niepodatkowych jakie są wydz...

E-biznes

Prowadzenie biznesu bardzo często na dziś dzień przenosi się do sieci. Jest to bardzo istotne ...

Dobry szef

Podobnie jak kierownik, także i szef powinien stanowić nie tylko człowieka u władzy, ale też k...

Dotacje przedmiotowe

Dotacje przedmiotowe jest to rodzaj środków pieniężnych, które są przeznaczone p...