close

Rodzaje dotacji celowych

Wydziela się rodzaj dotacji , które są dotacjami celowymi przekazanymi na własne zadania. Można mówić o zadaniach własnych JST takich jak przykładowo oświata, remonty dróg, obiektów publicznych itd. Dodatkowo można także ...

Glowne rodzaje dotacji

W zakresie dotacji rozumianych jako przyznawanie środków pieniężnych wyróżnia się wiele rozlicznych form dofinansowania. Do nich zalicza się chociażby dotacje celowe, jakie są przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego przez rząd,...