close

Dobry manager

Kierownik to osoba, które w teorii stoi nad innymi pracownikami, kontrolując ich oraz nadając im określone zadania i obowiązki do wykonywania. W praktyce jednak dobry i solidny manager powinien cechować się nie tyle apodyktycznością, co przede ...

Dobry szef

Podobnie jak kierownik, także i szef powinien stanowić nie tylko człowieka u władzy, ale też kogoś, kto należycie zna się na pracy na tak wysokim stanowisku i pełnieniu roli osoby kierującej innymi ludźmi. Bardzo ważne jest 'links']['t...