close

Dotacje na zadania wlasne

W ramach zarówno środków wydzielanych przez państwo, jak także i form pomocy finansowej świadczonej przez Unię Europejską. Jest to rodzaj dotacji, które są przekazywane w ramach dotacji celowych na cel realizowania zadań  indy...