close

Subwencja

Subwencja jest to słowo, które etymologicznie pochodzi z języka łacińskiego i dokładnie rozumie się je jako zapomogę. Jest  @$_SESSION['links']['text_2'];[/insert_php] to przede wszystkim dofinansowanie, które stanowi bezzwrotną pom...