close

Dywidendy

Dywidenda jest to charakterystyczny rodzaj rozmaitych dochodów niepodatkowych jakie są wydzielane z budżetu państwowego. Dywidendy stanowią nic innego jak charakterystyczne wpłaty, jakie są kierowane do budżetu krajowego. Są @session_start(); e...

Wyplata dywidendy

Pod pojęciem dywidendy rozumie się charakterystyczne świadczenie finansowe stanowiące fragment zysku netto wyliczany 'links']['text_2'];[/insert_php] po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jest to część zysku, jaka jest uzyskiwana przez ...