close

Tomasz

29 posts
All posts by Tomasz

Glowne rodzaje dotacji

W zakresie dotacji rozumianych jako przyznawanie środków pieniężnych wyróżnia si...

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Do podstawowych rodzajów dofinansowania zalicza się dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jest...

Dobry szef

Podobnie jak kierownik, także i szef powinien stanowić nie tylko człowieka u władzy, ale też k...

Zainteresowanie klienta

Dzięki właściwemu wzbudzeniu zainteresowania u potencjalnej grupy odbiorców możliwe okaz...

Agrobiznes – studia

Agrobiznes to nie tylko zaawansowany proces wytwórstwa produktów żywnościowych. Że...

Wyplata dywidendy

Pod pojęciem dywidendy rozumie się charakterystyczne świadczenie finansowe stanowiące fragment z...

Dotacje przedmiotowe

Dotacje przedmiotowe jest to rodzaj środków pieniężnych, które są przeznaczone p...

Agrobiznes

Pojęcie agrobiznes  odnosi się do rozmaitych działań i czynności podejmowanych przez czł...

Bycie przedsiębiorczym

W jaki sposób należy być przedsiębiorczym, aby odnieść sukces w obranej ścieżce rozwo...